Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny sensorteknik inom stroke-rehabilitering - för ökad motivation och för utvärdering av intensivträning

Diarienummer
Koordinator Akademiska Sjukhuset
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att i en förstudie ta fram en ansats till arkitektur för en plattform som stödjer utvecklandet av ett kostnadseffektivt och användarvänligt sensorsystem, integrerat i ett spelsammanhang. Plattformen med dess komponenter ska användas inom stroke-rehabilitering för att stödja personer med stroke till ökad motivation och ansvarstagande till intensivträning, vilket krävs för positiva hälsoeffekter. Plattformen ska också stödja vetenskaplig utvärdering av träningen med fokus på rörelse-kvalité. Arkitekturen för denna plattform finns nu framtagen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets innovation består i ett helhetskoncept för intensivträning efter stroke, där en ansats till en arkitektur för en plattform nu tagits fram, vilket är en kritisk del för att kunna realisera eftersträvade effekter. Brukarna förväntas bli mer fysiskt aktiva, vilket bör leda till bättre hälsa och livskvalité samt ökad delaktighet i samhället. Innovationen förväntas också leda till att högteknologisk utveckling integreras i hälso- och sjukvård för att bl.a. lösa brist på resurser, samt ha en god potential för spridning till den globala marknaden.

Upplägg och genomförande

Fem projektparter (brukare, kliniker och forskare inom hälso- och sjukvård respektive tekniker och forskare från företag) har samarbetat. I seminarier har kritiska komponenter för en plattform diskuterats och sensorlösningar testats. Personer som haft stroke och kliniker med mångårig erfarenhet av stroke-rehabilitering har bjudits in till workshops, där de fått prova på sensorsystem och reflektera över användarvänlighet, typ av feedback, spel-aspekter m.m. Kontinuerliga Skype-möten och tele-konferenser har hållits med samtliga projektparter under hela projekttiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 april 2017

Diarienummer 2017-01290

Statistik för sidan