Ny matarteknologi för ökad hållbarhet vid stål- och järngjutning

Diarienummer 2017-04786
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Idé-projekt - hållbar produktion

Syfte och mål

Förstudien syftar till att verifiera och demonstrera möjligheten till industriell implementering av en ny teknik för att radikalt förbättra tillverkningen av gjutgods i stål och segjärn, med avseende på produktions- och hållbarhetsaspekter. Tekniken utnyttjar induktionsvärmning för att styra och effektivisera matningen av smälta i gjutformen. Tidigare försök indikerar att matarstorleken kan reduceras med 90% genom induktionsvärmning vilket innebär en radikal minskning av material- och energiåtgång vid smältning.

Förväntade effekter och resultat

Tekniken är hittills oprövad för järn och stål och inte anpassad för industriellt bruk. Det finns därför en stor outforskad potential där svensk gjuteriindustri har möjlighet att bli pionjär om förstudien faller väl ut och tekniken skalas upp mot storskalig produktion. Detta kan komma att förändra etablerade sanningar kring hur stål och segjärn ska gjutas, öka svenska gjuteriers konkurrenskraft och minska branschens koldioxidutsläpp. Den långsiktiga visionen är att utveckla helt matarlös gjutning som en innovation på internationell nivå.

Planerat upplägg och genomförande

Två demonstratorer tas fram i test- och demonstrationsanläggningen på Swerea SWECAST med hjälp av unikt framtagen utrustning för induktionsassisterad matning. Där undersöks konceptets realiserbarhet för segjärn och stål.I nästa steg utvärderas teknikens praktiska och ekonomiska möjligheter i industriell skala för en befintlig produkt där gjutprocessen modifieras i enlighet med erfarenheterna från testanläggningen. Att konsortiet består av tongivande företag inom branschen ger goda förutsättningar för effektiv framtida implementering och spridning av tekniken.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.