Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny innovativ process för algkultivering med en teknik anpassad för svenskt klimat och med siktet på cirkulär ekonomi

Diarienummer
Koordinator AlgaeWay AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Projektets syfte var att optimera tekniken med målen att: a) generera en ny innovativ tekniklösning överförd till miljövänligare odling i svenskt klimat, och samtidigt få lärdom om hur cirkulär ekonomi senare kan byggas. b) producera biomassa/pulver från alger, med en miljövänlig och nyskapande process, tack vare en modernare teknik jämfört med vad som används i Sverige idag. Målen uppfylldes genom att: a) tekniken sattes upp i växthus där parametrar för cirkulär ekonomi värderades b) batcher producerades av vår mikroalg i dagsljus; analyserades och verifierades

Resultat och förväntade effekter

Vår innovativa process tillsammans med vår teknik hade delmålet att bidra till nio av FN:s sjutton hållbarhetsmål. Dessa mål hjälpte oss att värdera/vikta alternativen inför varje beslut med syfte att optimera tekniken, och har genererat prioriteringar för framtida projekt. Tekniken optimerades för att skapa gynnsamma hållbara förhållanden för algerna så de kunde växa snabbare jämfört med befintliga lösningar på marknaden. Projektet visade att teknikens och lokalens betingelser påverkade besläktade stammar av vår mikroalg på olika sätt.

Upplägg och genomförande

1 Tekniken installerades 1.1 Naturligt dagsljus maximerades 2 Parametrar och teknik för optimerad kultivering anpassades med support av konsulter, experter/rådgivare 2.1 Analyserade regelbundet för validering av parametrar 2.2 Faktorer definierades för optimal odling 2.3 Tekniken utvecklades utifrån optimeringen av odlingarna 3 Regelbunda avstämningar med konsulter 4 Löpande rapportering, slutrapport Analys: Vi vet de viktigaste parametrarna som behöver styras under vinterhalvåret, för en miljövänlig odling och process.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00473

Statistik för sidan