Nötnings- och högtemperaturbeständiga intermetalliska material för strukturer och skikt

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 1 620 000 kronor
Projektets löptid februari 2008 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00402

Statistik för sidan