High-temperature High-strength Wear-resistant Intermetallic Materials and Their Cladding Layer

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Funding from Vinnova SEK 1 620 000
Project duration February 2008 - December 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-00402

Page statistics