Normkreativitet i Smart housing Småland för en normkreativ Vinnväxtmiljö

Diarienummer 2018-01605
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE AB
Bidrag från Vinnova 393 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normkritisk innovation - instegsprojekt

Syfte och mål

Målet för projektet är en normkritisk analys av arbetet i Vinnväxtmiljön Smart Housing Småland samt en plan för införandet av normkreativt förhållningssätt i hela innovationsmiljön.

Förväntade effekter och resultat

Projektet vill bidra till att öka förståelsen för normrelaterade utmaningar och möjligheter i Smart Housing Småland (SHS). SHS bidrar till att skapa smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. SHS arbetar med akademi, samhälle och byggsektorn där det finns ett stort normkritiskt innovationsbehov. För att SHS ska kunna stödja aktörerna i att skapa normkritiska förhållningssätt måste SHS kunna "walk the talk". Första steget till det är att i projektet utveckla en plan för införande av normkreativt förhållningssätt i hela innovationsmiljön.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet kommer en normkritisk analys av arbetet i SHS att genomföras genom workshoppar med anpassade normkritiska metoder. De normkritiska metoderna som kommer att användas och anpassas är metadesignramverket "From me to we and back again" samt NOVA. Projektaktörer är Smart Housing Småland, RISE och Linnéuniversitetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.