Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Normkreativitet i Smart housing Småland för en normkreativ Vinnväxtmiljö

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE AB
Bidrag från Vinnova 393 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att göra en normkritisk analys av arbetet i Vinnväxtmiljön Smart Housing Småland samt en plan för införandet av ett normkreativt förhållningssätt i hela innovationsmiljön. Fokus i projektet var att undersöka behov och mottaglighet av och för införandet av normkritiska innovationsmetoder samt metodikutveckling för att anpassa befintliga normkreativa metoder för att passa en innovationsmiljö med fokus på processer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en ökad kunskap om normkreativitet i Vinnväxtmiljön Smart Housing Småland. Projektet resulterade även i nya lärdomar om normkreativ innovation och hur begreppet tolkas och kan användas i olika konstellationer och processer. Projektets resultat kommer även att användas i andra projekt kopplade till inkluderande innovation i Vinnväxtprogrammet, se 2019-00801.

Upplägg och genomförande

Projektet utfördes som en rad workshoppar som blev en grund för utforskande av nuläget och även användes för att ta reda på behov, förväntningar och förhoppningar som deltagarna hade kring normkritik och normkreativ innovation och införandet av normkritiska innovationsmetoder i arbetet i Smart Housing Småland. De normkritiska metoderna som användes var metadesignramverket "From me to we and back again" samt NOVA (VR 2016:03).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 maj 2018

Diarienummer 2018-01605

Statistik för sidan