Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nordic Innovation Summit

Diarienummer
Koordinator AI Sustainability Center Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att lyfta diskussionen och öka intresset samt medvetenheten kring hållbar AI. Elaine Weidman Grunewald, medgrundare till AI Sustainability Center, deltog i panelen "AI for good: Can we make it happen" och bidrog med insikter och kunskap kring sociala och etiska implikationer av AI, samt lyfte diskussionen kring vikten av att utveckla och implementera AI med en etiskt och hållbart perspektiv.

Långsiktiga effekter som förväntas

Samtalet på scen ledde till intressanta diskussioner och ökade medvetenheten och uppmärksamheten kring sociala och etiska implikationer av AI. Det finns ett ökat intresse kring AI och etik, och vi ser en positiv trend och engagemang kring dessa frågor, panelen i Seattle lyfte diskussionen ytterligare och resulterade i engagerade samtal och potentiella framtida projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes på ett smidigt och effektivt sätt. Alla paneldeltagarna hade information i god tid samt ett bra samarbete genom projektets gång, bra kommunikation med NIS innan panelen, samt tydliga instruktioner både innan och efter projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 maj 2019

Diarienummer 2019-02654

Statistik för sidan