E!9862,Respiratory Blood Gas, Non-invasive wireless blood gas and respiratory monitoring system, NovoSense AB

Diarienummer 2015-04115
Koordinator NovoSense AB
Bidrag från Vinnova 4 821 264 kronor
Projektets löptid september 2015 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla av ett trådlöst icke invasivt övervakningssystem för blodgas och respiration. Det föreslagna systemet ska maximera marknadspenetrationen för Novosense redan utvecklade EKG övervakningssystem. Att erbjuda ett komplett övervakningssystem har identifierats som viktig för att kunna bryta ingen befintlig marknadsbarriär.

Resultat och förväntade effekter

Novosense har tillsammans med en Norsk partner, Novelda, utvecklat en ny typ av trådlöst sensor system för övervakning av blodgas och respiration. Nästa steg för produkten är klinisk prövning och därefter lanseras internationell med start i Skandinavien. Slutkonsumenten är i första hand intensivvårdsenheter.

Upplägg och genomförande

Två bolag, Novelda AS, Norge och Novosense AB, Sverige, har samarbetet för att utveckla en ny medicinprodukt. Novelda har utvecklat en miniatyriserad UWB-radar sensor för att övervaka respiration. Novosense har utvecklat den trådlösa blodgassensorn samt integreringen av sensorerna i övervakningssystemet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.