Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Non Hit Car & Truck

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94000, PV32
Bidrag från Vinnova 30 687 870 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2010-01148sv.pdf (pdf, 725 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Non Hit Car And Truck projektet stöttar Volvo Cars säkerhetsvison för 2020 som säger att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i en Volvobil, liksom Volvokoncernen vision om noll olyckor med Volvo produkter. Resultat Non Hit Car And Truck 1. Sensor fusionsramverk som hanterar dagens sensorerteknologier 2. Omgivningsbild - 360 graders vy runt fordonet 3. Ny funktionsoberoende hotutvärdering med benämning ´Manövergenerator´ som skapar kollisionsfria flyktvägar för komplicerade trafikscenario 4. Demonstratorfordon där projektresultat kan visualiseras

Långsiktiga effekter som förväntas

Konkurrenskraften inom vissa specifika ämnesområden så som sensor fusion och funktionsutveckling har stärkts i och med att alla parter har fått möjlighet att utbilda och på så sätt utöka mängden personer med ämneskunskap. Både AB Volvo och VCC har ett flertal projekt på gång där Non Hit Car And Truck kunskaper kan tillämpas och nyttjas direkt för att bidra till att stärka forsknings- och innovationskapacitet. Den internationella kopplingen blir troligtvis större efter projektet i framtida europeiska samarbetsprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits med hjälp av följande organisation. Ledningsgrupp, projektledare, referensgrupp och teamchefer x 5. Team Accident scenario definition Threat Assessment and Decision Making Driver state estimation Sensor Fusion System Projektet har levererat i enlighet med definierade uppgifter och arbetspaket. För att lösa uppgifterna har ett projektkontor satts upp för Team4 = Sensor Fusion (åFs kontor Lindholmen) samt att Team2 = Threat Assessment and Decision Making och Team3 = Driver state estimation flitigt använt Safers lokal Haddon på Lindholmen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 februari 2020

Diarienummer 2010-01148

Statistik för sidan