Non Destructive Testing methods: development of innovative solutions for in-line applications

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centre for design and management of manufacturing systems
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - maj 2014
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

De huvudsakliga målen för projektet är att skapa: 1.Industriell tillämpning av befintliga och nya OFP-metoder med en större räckvidd när det gäller fel identifiering och komponenter som testas. 2.Tillförlitliga och robusta OFP lösningar för in-line genomförandet på produktionslinjer för varje fallstudie 3.En stark och effektiv plattform för samverkan mellan forskning och industriella partners för framgångsrika utvecklingen både inom projektet och framtida FoU-strävanden. Projektet har uppfyllt alla angivna mål.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultat har bidragit till att: 1 - Förbättra de befintliga OFP-stationer och förfaranden för att erhålla mer detaljerad information om den producerade komponenten. 2 - Kontrollera 100% överensstämmelse i tidigt skede i produktionslinjen, genom detta undvika slöseri med material och energi på delar som så småningom skulle kasseras. 3 - Förbättra industrins egen insikt i de metoder som användes och/eller implementerades. Ett annat viktigt resultat av projektet har varit att skapa ett konsortium av experter inom området för industriell OFP som inte funnits tidigare.

Upplägg och genomförande

Projektet delades i fem arbetspaket: WP1 Projekt koordinering WP2 In-line NDT för gjutna komponenter WP3 In-line NDT för värmebehandlade komponenter WP4 In-line NDT för hårdsvarvade komponenter WP5 In-line NDT för slipade komponenter Ett antal experter inom de olika OFP-tekniker har arbetat transversellt i arbetspaketen. Denna struktur har skapat en stark samverka inom projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.