Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Non Destructive Testing methods: development of innovative solutions for in-line applications

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centre for design and management of manufacturing systems
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - maj 2014
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2010-01346_publik_SV.pdf (pdf, 1227 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

De huvudsakliga målen för projektet är att skapa: 1.Industriell tillämpning av befintliga och nya OFP-metoder med en större räckvidd när det gäller fel identifiering och komponenter som testas. 2.Tillförlitliga och robusta OFP lösningar för in-line genomförandet på produktionslinjer för varje fallstudie 3.En stark och effektiv plattform för samverkan mellan forskning och industriella partners för framgångsrika utvecklingen både inom projektet och framtida FoU-strävanden. Projektet har uppfyllt alla angivna mål.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektresultat har bidragit till att: 1 - Förbättra de befintliga OFP-stationer och förfaranden för att erhålla mer detaljerad information om den producerade komponenten. 2 - Kontrollera 100% överensstämmelse i tidigt skede i produktionslinjen, genom detta undvika slöseri med material och energi på delar som så småningom skulle kasseras. 3 - Förbättra industrins egen insikt i de metoder som användes och/eller implementerades. Ett annat viktigt resultat av projektet har varit att skapa ett konsortium av experter inom området för industriell OFP som inte funnits tidigare.

Upplägg och genomförande

Projektet delades i fem arbetspaket: WP1 Projekt koordinering WP2 In-line NDT för gjutna komponenter WP3 In-line NDT för värmebehandlade komponenter WP4 In-line NDT för hårdsvarvade komponenter WP5 In-line NDT för slipade komponenter Ett antal experter inom de olika OFP-tekniker har arbetat transversellt i arbetspaketen. Denna struktur har skapat en stark samverka inom projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2010-01346

Statistik för sidan