Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Noll Vibrationsskador steg 2

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 7 341 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att ta bort vibrationsskador genom utveckling av lågvibrerande maskiner. Målet är att visa att det går att minska vibrationsnivåerna i handhållna maskiner, skapa en efterfrågan och möjliggöra tillverkning av dessa samt se till att de används i industrin. Projektet har visat att det är möjligt att minska vibrationerna väsentligt i handhållna maskiner. Mycket engagerade projektpartners har bidragit till resultatspridning och nya maskiner är på väg att implementeras på flera håll. Snöbollen har börjat rulla men fortsatt arbete krävs för visionen ”Noll vibrationsskador”.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom att ha visat att det går att minska vibrationsnivåerna väsentligt i handhållna prototypmaskiner finns ett tydligt incitament för att skapa en ökad efterfrågan på lågvibrerande maskiner och för maskintillverkarna att tillverka dem. Detta arbete är redan på gång hos flera av projektparterna och kommer att utnyttjas i demonstrationsmiljöer i steg 3. Filmen ”Maskiner behöver inte vibrera och skada människor” publicerades på YouTube och fick snabbt en stor spridning, vilket visar på bra spridning av projektresultatet och ett intresse att kunna minska vibrationsskadorna.

Upplägg och genomförande

En stor styrka har varit att projektgruppen representerar alla samhällsaktörer inom området; maskintillverkare, -användare, Arbetsmiljöverket, arbetsmarknadens parter, arbetsmiljökliniker samt medicin- och vibrationsforskning. Detta har skapat ett starkt engagemang, underlättat resultatspridning och utgör en grund för fortsatt arbete. Maskinprototyperna som valts för att visa att det går att minska vibrationerna representerar merparten av de maskintyper som orsakar vibrationsskadorna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 maj 2017

Diarienummer 2015-00352

Statistik för sidan