Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Noggrann positionering inomhus

Diarienummer
Koordinator WideFind AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att undersöka användningen av positionsinformation liknande GPS i utsatta miljöer såsom gruvor och industri, samt utveckla teknik för evaluering. Under projektet har en mycket bättre bild av problemställningen skapats, detta har använts som underlag för att ta fram en prototyp där ett positioneringssystem kan användas för att säkerställa var personer är på centimeter-nivå, och därmed kan användas ur ett säkerhetsperspektiv.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den utvecklade prototypen har använts för att demonstrera användningsområden och funktionen av ett ett noggrant positionssystem som är både portabelt och enkelt att installera. Detta har bidragit till ett ökat intresse av en sådan lösning och samtidigt en hel del information om vilka nya problem systemet lämpar sig till att lösa. Detta har bidragit mycket till att lyfta den tekniska lösningen och förstå behoven, men framförallt möjligheterna ett positionssystem inomhus kan ge.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med WideFinds positionersingslösning som grund. Med det som grund har resor till Gruvor och samtal med personer inom gruvbranschen genomförts för att förstå vilka problem som finns och som kommer komma med teknikskiftet mot automation som sker. Detta har sedan använts för att utveckla WideFinds tekniska lösning vidare för att kunna demonstrera möjligheterna med ett positioneringssystem i industrin.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 mars 2017

Diarienummer 2017-01930

Statistik för sidan