Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nodified: produkt- och marknadsutveckling

Diarienummer
Koordinator Nodified AB
Bidrag från Vinnova 299 980 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Det här projektet hade tre delmål. En betaprodukt har utvecklats och testats på liten skala både internt och med kund, nya användningsområden har identifierats och verifierats och processen att utreda våra immaterialrättsliga förutsättningar har påbörjats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Betautvecklingen har resulterat i en produkt som vi har kunnat testa på liten skala internt och med kund. Testresultaten har hjälpt oss säkerställa att vi bygger en produkt som går i linje med vad våra kunder vill ha och utgör en bra grund för vidare produktutveckling. Projektet har även resulterat i att vi verifierat kundbehovet på en ny marknad som kommer göra att vi kan bidra till FNs globala mål och genererat en grund för uppbyggnaden av vår IP-strategi.

Upplägg och genomförande

Utförandet har i stort sett gått enligt plan, de externa konsulter vi arbetat med har levererat kvalitativa resultat och vi kommer att fortsätta samarbeta med dem tills vidare. Genom projektet har vi även lyckats identifiera vilka behov företaget har och vilken kompetens vi behöver komplettera grundteamet med.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03761

Statistik för sidan