Nodified: produkt- och marknadsutveckling

Diarienummer 2017-03761
Koordinator Nodified AB
Bidrag från Vinnova 299 980 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Det här projektet har tre delmål. Det första är att utveckla en betaversion av vår produkt som ska testas tillsammans med vår pilotkund. Det andra delmålet handlar om att marknadsutveckla vår verksamhet och hitta nya/verifiera användingsområden för vår produkt. Det tredje och sista målet ämnar att utreda våra immaterialrättsliga förutsättningar.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att betautveckligen samt betatesterna kommer att hjälpa oss på vägen mot att utveckla en produkt som löser faktiska problem för våra kunder och därmed går i linje med vad marknaden vill ha. Dessutom kommer betaprodukten att underlätta vårt framtida kapitalanskaffning eftersom den kommer att kunna uppvisa produktens funktionalitet för intressenter så som investerare. Projektet kommer även att resultera i att vi lyckas verifiera att vår produkt kan lösa behov på nya marknader samt att vi lyckas utveckla en immaterialrättslig strategi för hur vi ska skydda vår produkt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att pågå under sex månaders tid. Betautvecklingen och den immaterialrättsliga utredningen kommer att skötas av externa konsulter medan marknadsutveckligen sköts internt av Nodifieds grundare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.