Nodified: produkt- och marknadsutveckling

Diarienummer 2017-03761
Koordinator Nodified AB
Bidrag från Vinnova 299 980 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Det här projektet hade tre delmål. En betaprodukt har utvecklats och testats på liten skala både internt och med kund, nya användningsområden har identifierats och verifierats och processen att utreda våra immaterialrättsliga förutsättningar har påbörjats.

Resultat och förväntade effekter

Betautvecklingen har resulterat i en produkt som vi har kunnat testa på liten skala internt och med kund. Testresultaten har hjälpt oss säkerställa att vi bygger en produkt som går i linje med vad våra kunder vill ha och utgör en bra grund för vidare produktutveckling. Projektet har även resulterat i att vi verifierat kundbehovet på en ny marknad som kommer göra att vi kan bidra till FNs globala mål och genererat en grund för uppbyggnaden av vår IP-strategi.

Upplägg och genomförande

Utförandet har i stort sett gått enligt plan, de externa konsulter vi arbetat med har levererat kvalitativa resultat och vi kommer att fortsätta samarbeta med dem tills vidare. Genom projektet har vi även lyckats identifiera vilka behov företaget har och vilken kompetens vi behöver komplettera grundteamet med.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.