Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

New Pretreatment

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 051 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - juni 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-01579_publikrapport_SV.pdf (pdf, 1449 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Målet är att inom 5 år etablera en tillförlitlig process som kan ersätta dagens ED-lackering och zinkfosfatering för fordonstillverkarna och deras underleverantörer. Metoden ska vara robust och klara material av olika sammansättning. Den ska ge samma korrosionsskydd och vidhäftning som dagens system men med större flexibilitet för multi material, mindre störningar, mindre slam och energiförbrukning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fordonsindustrin i Sverige ska få direkta fördelar genom effektivare förbehandling. Indirekt erhålls fördelar genom att större frihet att välja material uppnås. Det ska underlätta för bla modellbyten.

Upplägg och genomförande

Resultatet sprids genom rapporter, seminarier och också genom att en fungerande anläggning med den nya tekniken ska kunna visas upp. I arbetet ingår en screening av processer, val av mest lovande process och anpassning och utveckling av dessa tillsammans med kemikalieleverantörerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01579

Statistik för sidan