New crops for starch production

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för växtförädling och bioteknik, Balsgård
Bidrag från Vinnova 2 250 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - november 2012
Status Avslutat