Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

New crops for starch production

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för växtförädling och bioteknik, Balsgård
Bidrag från Vinnova 2 250 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - november 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04184

Statistik för sidan