New crops for starch production

Reference number
Coordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för växtförädling och bioteknik, Balsgård
Funding from Vinnova SEK 2 250 000
Project duration December 2008 - November 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-04184

Page statistics