Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Navigation by Sound

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Biomedicinsk Teknik
Bidrag från Vinnova 685 800 kronor
Projektets löptid december 2016 - januari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det huvudsakliga målet under 2017 var att påvisa projektets effektivitet kontra dagens lösningar för att säkerställa projektets framtid. Det delades i sin tur in i tre delmål: 1. Ny funktionell prototyp 2. Design av relevanta, reproducerbara tester 3. Rekrytering av försökspersoner med det naturliga avslutet att ha utfört och utvärderat användartester baserat på dessa. Utvärderingen skulle sedan svara på huvudmålet, samt kunna användas för att veta bästa väg framåt för projektet, samt utnyttjas för att nå vidare finansiering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Av de tre delmålen har mål 1 och 2 avklarats. Delmål 3 är fortfarande pågående. I efterhand påbörjades detta alltför sent för att alla delmål skulle kunna fullföljas innan 2018, men samtidigt var de tekniska utmaningarna för att få färdigt prototypen så pass tidsödande att även om forskningspersoner fanns tillgängliga hade tester ändå inte kunnat utföras innan årsskiftet. Det första användartesten är numer planerat till mitten av februari. Slutligen är alltså inte huvudmålet nått än, men bör vara det under första kvartalet 2018.

Upplägg och genomförande

Sensorlösningar undersöktes och två skilda implementerades och utvärderades, likväl en ny datorlösning. Ny mjukvara utvecklades för ljudsyntes och konceptet, likväl för användarvänlig och robust kalibrering. En funktionell fysisk utformning av prototypen byggdes. Prototypen testades informellt för att identifiera förbättringspunkter. Användartester med demografin designades och förbereddes. Steg togs för att rekrytera forskningspersoner. En vetenskaplig forskningsplan, en etisk ansökan för användartester samt ansökningar för vidare forskningsanslag skrevs.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05029

Statistik för sidan