Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nätverk Mikromobilitet fas 2

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid november 2023 - oktober 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Nätverk Mikromobilitet skapar ett aktivt nätverk av aktörer med intresse i mikromobilitet och utbyter goda exempel på lösningar och arbetssätt. Projektet syftar till att främja smidig samverkan för en snabb omställning och bidra till ett klimatsmart samhälle. Mikromobilitet är ett utmärkt och tydligt exempel som snabbt växer och leder till nya normer. De nya normerna, som måste accepteras av de flesta, måste utvecklas av användare, operatörer, offentliga aktörer och allmänheten.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att bidra till att finna möjligheter att utveckla digitala verktyg för att förbättra användningen av den befintliga cykelinfrastrukturen, öka hållbarheten och förbättra säkerheten i vårt transportsystem. Dessutom siktar projektet på att öka tillgängligheten i samhället genom att erbjuda fossilfria, pålitliga och säkra transportalternativ. Det bidrar också till att bygga upp ett ekosystem som främjar entreprenörskapet inom mobilitetsmarknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger vidare på det tidigare projektet 2022-03072 Nätverk Mikromobilitet: Ett etablerat nätverk med över 90 personer som representerar operatörer, kommuner, myndigheter med mera. Projektet kommer att genomföra kvartalsvisa rundabordsdiskussioner, växelvis fysiska och digitala möten. Projektets metod kan bilda modell för systeminnovationer i komplexa sammanhang. Experiment i verkligheten, samt inspiration och kompetensutveckling, sker genom spridning av goda exempel på framgångsrika arbetssätt och fungerande lösningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 december 2023

Diarienummer 2023-03639

Statistik för sidan