Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Nästa generations lågljus PV celler

Diarienummer
Koordinator Epishine AB - LEAD
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var en accelererad kommersialiseringsprocess för att Epishines inomhus PV moduler framgångsrik ska nå marknaden. De marknadsaktiviteter som utförts i detta projekt har främst legat till grund för att förbereda en fas 2 ansökan inom EU utlysningen H2020 SME-instruments som har skickats in. På vägen har det även bidragit till accelererad tid till marknad då vi förbättrat, förtydligat och konkretiserat vår strategiska plan, segmentering, teknisk specifikation med avseende på kundkrav, IP-portfölj, en utökad marknads-/affärsplan och en finansiell plan.

Resultat och förväntade effekter

Vi har skrivit en väl genomarbetat ansökan till ett fas 2 projekt inom EU utlysningen H2020 SME-instruments och har en rollout plan som vi bedömer uppfyller förväntningarna på ett H2020 fas 2 projekt, se bilaga. Ett godkänt fas 2 projekt kommer markant påskynda vår tid till marknad och även detta projekt har accelererat tid till marknaden då vi har fått en förbättrad och mer genomtänkt marknads- och affärsplan, se bilaga, som hjälper oss att fortsätta i rätt riktning och utveckla vår produkt enligt marknadens behov. Vi har också säkrat partners för kommersiella projekt i fas 2 projektet.

Upplägg och genomförande

Att prata med kunder för att förbättra vår tekniska specifikation och marknads-/affärsplan har hjälpt oss att förstå deras behov bättre och att komma till det stadium där vi kan säkra partners för kommersiella projekt. Att upprätta tydliga och konkreta strategier för hur vi når marknaden genom marknadsundersökningar, business model canvasing och iterationer har hjälpt oss då vi blivit mer konkreta och arbetar mer planerande. Att skriva ansökan till fas 2 av EU utlysningen H2020 SME-instruments har också hjälpt oss för att se vad som saknas i vår plan för att nå marknaden och fylla gapen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03101

Statistik för sidan