Nästa generations avstånddssensorer för tunga fordon

Diarienummer 2009-00508
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Predevelopment Dept REP, Systems Development
Bidrag från Vinnova 6 162 354 kronor
Projektets löptid januari 2009 - maj 2011
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI