Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nästa generation materialprodukter och IPR för Molekylära solceller

Diarienummer
Koordinator DYENAMO AB
Bidrag från Vinnova 1 962 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets övergripande mål har varit att realisera kommersiellt relevanta materialprodukter, inklusive immateriella tillgångar, för kemibaserade molekylära solceller. De kemiska materialkomponenterna är att betrakta som "high-tech komponenterna" i den molekylära solcellsteknologin. Projektets leveranser i form av förbättrade material har stärkt förutsättningarna för forskning på och industrialisering av molekylära solceller.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har uppnått flertalet resultatmål vilket innebär goda förutsättningar för att förväntade effekter ska kunna realiseras. Dyenamo har under projekttiden utvecklat och lanserat fler än 10 materialprodukter i olika produktkategorier såsom hålledare, färgämnen och kopparkomplex.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i tre delprojekt; i) Färgämnen och kopparkomplex, ii) Hålledare samt iii) Nytt koncept för lågkostnadsfärgämnen. Genomförandet har skett i tre etapper med mellanliggande utvärderingar och beslut om fortsättning. Projektplanen har kunnat följas utan signifikanta avvikelser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05401

Statistik för sidan