Nästa generation materialprodukter och IPR för Molekylära solceller

Diarienummer 2016-05401
Koordinator DYENAMO AB
Bidrag från Vinnova 1 962 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

I detta projekt har Dyenamo AB som mål att utveckla materialprodukter och IPR för kemibaserade Molekylära solceller (ex. perovskit- och Grätzelsolceller). Molekylära solceller är en solcellsklass som har förutsättningar att kunna utmana kiselbaserade solceller och skapa nya solcellsprodukter baserade på estetik samt produkter optimerade för IoT-applikationer. De kemiska materialkomponenterna definierar starkt solcellernas verkningsgrad, livslängd, kostnad och färg och utgör det högteknologiska innehållet i den molekylära solcellsteknologin.

Förväntade effekter och resultat

Projektets leveranser (nya och förbättrade material) kommer att stärka förutsättningarna för solcellsföretag aktiva inom produktion av Molekylära solceller att ta fram mer konkurrenskraftiga produkter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i tre delprojekt och utförs av Dyenamo AB som har erforderlig kompetens och infrastruktur för att utveckla, utvärdera, skala upp och kommersialisera projektets materialkomponenter med tillhörande IPR.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.