Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nanotillsats för lättviktsapplikationer i kolfiberkomposit

Diarienummer
Koordinator Solerial Matusions AB - Solerial Matuisions AB c/o Biovation Park
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Genomförbarhetsstudien hade som syfte att inför det fortsatta arbetet i det planerade huvudprojektet i Fas 2 utreda: (i) marknadsmässiga förutsättningar; samt resurs- och finansieringsbehov inför (ii) partikelsyntes; (iii) prototyptillverkning av nanotillsatsförstärkt kolfiberkomposit; (iv) validering av egenskaper. Arbetet bestod av bestod av planering, teoretiska studier och beräkningar, identifiering och utredning av lämpliga processer, samt intervjuer av potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners inom kemisk industri samt bil- och flygindustri.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av AP1 visar att intresset för produkten som väntat är mycket stort, och att det generellt finns ett behov av de lättviktslösningar som möjliggörs av produkten, i synnerhet för leverantörer med flygindustri som slutanvändare. Resultatet av AP2 visar på genomförbarhet inför det fortsatta arbetet i det planerade följdprojektet i fas 3. Resultaten av AP3 och AP4 visar på genomförbarhet inför det fortsatta arbetet i det planerade huvudprojektet i fas 2.

Upplägg och genomförande

Projektets genomförande har följt det planerade upplägget enligt ansökan till Fas 1 med fyra arbetspaket över fem månader: Utredning av marknadsmässiga förutsättningar; Utredning av resursbehov inför partikelsyntes; Utredning av resursbehov inför prototyptillverkning; Utredning av resursbehov inför validering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03955

Statistik för sidan