Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nanobaserade verktygsytor för plåtpressning av borstålskomponenter

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2012-02494sv.pdf (pdf, 575 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Inom projektet har det utvärderats om det är möjligt att erhålla en självsmörjande yta av inorganiska fullerener på verktygsmaterial för varmformning och därmed minska verktygsslitage. Termisk sprutning visade sig inte vara en framkomlig väg då fullerenerna inte klarade av den termiska belastningen som medförs med termisk sprutning (AC-HVAF). Projektet har bidragit till framtagandet av ny teknik för friktionsmätning vid höga temperaturer. Utrustningen kan framöver användas till utveckling av nästa generations verktygsmaterial.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom FFI-HP har lätta material och nya processer identifierats som ett viktigt område. Projektet har bidragit till framtagandet av ny teknik för friktionsmätning vid höga temperaturer. Utrustningen är unik i sitt slag och kan framöver bidra till ökad förståelse för de tribologiska förhållandena under presshärdning och därmed bidra till utveckling av nästa generations verktygsmaterial samt beläggningar för dessa. Andelen varmformade höghållfasta strukturer inom fordonsindustrin växer kraftigt och är till stor del bidragande till ökad säkerhet och minskad vikt på fordonen.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i sammarbete mellan Swerea KIMAB och IUC Olofström som forskningsutförare; Volvo Cars, AP&T, Oerlikon samt Uddeholm som industripartners. även Högskolan Väst har varit involverade i projektet. Swerea KIMAB har koordinerat projektet där industripartners bidragit med kravställning, materialleveranser samt ytbeläggning av verktygsytor. IUC Olofström har bidragit med provstavstillverkning och ytmodifering och Swerea KIMAB har genomfört ytbeläggning, karakterisering samt friktionsprovning av nya beläggningar för varmformningsapplikationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 februari 2020

Diarienummer 2012-02494

Statistik för sidan