Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MY-LASER, Miniatyrisera verktyg och sensorik för lasersvetsning

Diarienummer
Koordinator PERMANOVA Lasersystem Aktiebolag - PERMANOVA Lasersystem Aktiebolag, Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 675 000 kronor
Projektets löptid april 2007 - juni 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

I projektet MY-LASER skall teknik för att miniatyrisera verktyg och sensorik för lasersvetsning och annan laserbearbetning utvecklas. Inom flyg- och rymdindustrin behövs sådana laserprocessverktyg för att förbättra åtkomst vid tillverkning av komponenter med hög geometrisk komplexitet. Ett prototypverktyg kommer att tas fram med lämplig optik, sensorik och mjukvara för att tillsammans med robot kunna demonstrera lasersvetsning i lämplig ´svår´ geometri, i en komponent som en slutanvändare (Volvo Aero) tillhandahåller. Sensorik för både funktionaliteten hos verktyget och för viss övervakning av svetsprocessen integreras på ett kompakt sätt med kablage etc i verktyget.

Resultat och förväntade effekter

Projektet ökar kunskapen att hantera höga lasereffekter och hög strålkvalitet i små optiska geometrier. Detta gör Permanova ännu mer konkurrenskraftigt, och möjliggör expansion inom segmentet flyg- och rymdindustri. Projektet har som mål att utveckla teknik som möjliggör miniatyrisering av den utrustning som idag begränsar åtkomlighet vid tillverkning av komponenter med komplexa geometrier. Projektet har som mål att ta fram en prototyp, som används vid tillverkning av komponent med geometrisk komplexitet som idag ej är möjlig att tillverka.

Upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras genom en kombination av vetenskaplig state of the art genomgång samt genom design av prototyp och validering av egenskaper hos konceptet genom experimentell verksamhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00301

Statistik för sidan