Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Multimodala förargränssnitt i bil för ökad säkerhet, kundtillfredsställelse och konkurrenskraft (AIMMIT)

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94740 PV32
Bidrag från Vinnova 8 852 687 kronor
Projektets löptid januari 2014 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2013-04693eng.pdf(pdf, 349 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med detta projekt har varit att utforska hur kommunikation med system i fordon kan göras mindre visuellt krävande. Projektet har givit grundläggande kunskap om vilken modalitet som är lämplig att använda för vilken HMI (Human-Machine Interaction) input.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har varit explorativt och har utforskat nya teknologier, exempelvis Augmented Reality (AR), Head Up Displays (HUD), gestkontroll, haptik, röststyrning och ljud. Projektet har gett insikter om hur man designar en ”seamless” multimodal interaktion, dvs. interaktion som är naturligt för användaren (föraren) och som kräver ett minimum av mentala ansträngningar.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med att utforska de teoretiska grunderna avseende multimodala användargränssnitt. Explorativ konceptgenerering och utvärdering har dock varit huvudfokus i projektet. Utvärderingsmetodiken har utvecklats, t.ex. användandet av körsimulatorer och Wizard-of-Oz-bilar på testbanor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-04693

Statistik för sidan