Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Multimodal visualisering av mikrocirkulationen

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Department of Biomedical Engineerig
Bidrag från Vinnova 995 953 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har som mål att utveckla och utvärdera ett system som kan avbildar blodflöde och syresättning i hudens mikrocirkulation med tillräcklig spatial och temporal upplösning för kliniskt bruk. Tekniken har utvecklats i syfte att ge kirurger återkoppling vid ett endovaskulärt ingreppet för att under operation direkt kunna avgöra om ytterligare ballongvidgning av förträngda kärl är nödvändigt. Arbetet har resulterat i en prototyp där tekniken demonstreras i enlighet med projektmålen.

Resultat och förväntade effekter

Den föreslagna prototypen kombinerar två bildgivande optiska tekniker för att simultant kunna mäta både blodflöde och syresättning i samma vävnadsyta. En förstudie i klinisk miljö visar att tekniken är väl lämpad att kunna användas under operation utan störningar. Med föreslagna analysalgoritmer kan bilddata analyseras i realtid vilket möjliggör för en teknisk lösning där kirurgen direkt får återkoppling under ett endovaskulärt ingreppet.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete mellan Linköpings universitet, Perimed AB och Region Östergötland. Gruppens breda kompetens har gjort det möjligt att både förbereda kliniska försök samt designa och konstruera ett bildgivande system. Den valda lösningen har inneburit stora tekniska utmaningar och i nuläget kan enstaka bildsekvenser samlas in och analyseras. Resultaten ser mycket lovande ut och belyser teknikens framtida möjlighet att förbättra proceduren vid endovaskulära ingrepp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01435

Statistik för sidan