Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mot Utvecklingen av Smartare OTA Karakterisering av 5G Antennsystem

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 398 187 kronor
Projektets löptid november 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Antenngruppen på Chalmers tillsammas med Ericsson har identifierat ett strategiskt relevant OTA satsningsområde. Detta är att utveckla nya teknologier och koncept för testning av användarutrustning och basstationer, ekiperade med integrerade aktiva gruppantenner, från ett systemperspektiv. Fokus är på önskad och oönskad utstrålad effekt över luftkommunikations-gränssnittet i 4G/5G system. Vi har formulerat ett nytt projekt för att ta fram nya mätmetoder, prestandamått och begränsningar. Detta kommer att vara till nytta för kommersialiseringen av Ericssons produkter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat omfattar formuleringen av ett strategiskt relevant forskning och utvecklingsplan för Ericsson samt presentation av standardiseringsbidrag inom 3GPP och publikationer i relevanta konferenser. Effekten av förnyad kompetens och nya företagsmöjligheter inom test och verifiering av telekomutrustning och antennsystem kan komma att visa sig i en relativt snar framtid. OTA har potential att bli en stor industri med bäring på den Svenska elektronikindustrin i sin helhet. Ett fortsatt projekt kommer att underlätta kommersialiseringen av Ericssons produkter.

Upplägg och genomförande

Projektet bygger på faktumet att prestandan hos integrerade antenner ej kan bestämmas med hjälp av traditionella konduktiva mätmetoder, där konektionen till utrustningen etableras med hjälp av kablar. Däremot blir testning av basstationer ekiperade med integrerade antenner möjligt med hjälp av mätmetoder som fångar upp signaler över luftkommunikations-gränssnittet. I projektet har vi identifierat vilka parametrar som är viktiga för att säkerställa tillfredställande prestanda hos Ericssons produkter med avseende på önskade och oönskade emissioner av utstrålad effekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03919

Statistik för sidan