Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Möjligheter att kombinera persontransportmodeller

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Bidrag från Vinnova 869 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 4 mars 2022

Diarienummer 2008-03238

Statistik för sidan