Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Möjligheter att kombinera persontransportmodeller

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Bidrag från Vinnova 869 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - februari 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att analysera hur persontransportmodellerna Sampers och Vips fungerar och på basis därav föreslå modellutveckling där kanske delar av båda modelerna kan ingå

Resultat och förväntade effekter

Vi kommer att redovisa hur modellerna prognosticerar efterfrågan på linjer och färdmedel, hur man kan använda dem för samhällsekonomiska kalkyler samt redovisa positiva och negativa aspekter

Upplägg och genomförande

Arbetet indelas i 11 aktiviteter. Blan dessa ingår literaturstudier, forskarkontakter, teoretiska analyser, praktiska tester, seminarier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03238

Statistik för sidan