Possibilities to combine passenger transport models

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Funding from Vinnova SEK 869 000
Project duration May 2009 - February 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-03238

Page statistics