Modelldriven artikeltillverkning - ModArt

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 26 218 000 kronor
Projektets löptid mars 2005 - maj 2008
Status Avslutat

Externa länkar