Modelldriven artikeltillverkning - ModArt

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 26 218 000 kronor
Projektets löptid mars 2005 - maj 2008
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-00112

Statistik för sidan