Model driven parts manufacturing - ModArt

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Funding from Vinnova SEK 26 218 000
Project duration March 2005 - May 2008
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2006-00112

Page statistics