Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Modellbaserad Testning av Mekatroniska System (TESTRON)

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar AB - Avd 94320
Bidrag från Vinnova 7 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2022
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla och demonstrera formella testmetoder, i synnerhet modell-baserad testning (MBT), för mekatroniska och komplexa realtidssystem. Då sådana system inkluderar mekanik med kontinuerlig dynamik blir manuell testining en väldigt oeffektiv lösning. Modell-baserad testning möjliggör automatisk generering av test fall utifrån abstrakta modeller som representerar kraven mot systemet och dess omgivning. Målet är att via högre testtäckningsgrad producera mjukvara med högre kvalité och via automation minska utvecklingskostanderna.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten är: - Algoritmer som kan givet Simulink modeller - som representerar krav - och plant modeler - som representerar fysiska komponenter - generera test fall med hög testtäckningsgrad. - Ett MBT-baserat verktyg som kan integreras i MIL och HIL miljöerna på Volvo. Verktyget ska granskas gentemot andra kommersiella verktyg. - En guideline som visar hur krav ska modelleras i Simulink för att det ska vara lämpligt för verktyget. - Minst 3 tidskriftsartiklar och minst 4 konferensartiklar vilket kommer resultera i en doktorsavhandling och minst en exjobbsrapport.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är definierat som ett industridoktorand projekt vilket kommer vara ett samarbete mellan Volvo personbilar, Chalmers tekniska högskola och Quviq AB. Chalmers kommer bidra med att studera och utveckla MBT algoritmer, Volvo kommer förse projektet med modeller samt MIL och HIL miljöer, och Quviq bidrar med deras kompetens inom modell-baserad testning. Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket och flertal milstolpar som kommer följas upp kontinuerligt av projektledarteamet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 oktober 2021

Diarienummer 2015-04893

Statistik för sidan