Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Modellbaserad Testning av Mekatroniska System (TESTRON)

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar AB - Avd 94320
Bidrag från Vinnova 6 992 394 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2022
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Viktiga resultat som projektet gav

I övergången till elektrifierade och självkörande bilar är hög bilsäkerhet och funktionstillgänglighet samt snabba ledtider nödvändigt. Målet i projektet har varit att reducera utvecklingskostnaderna och höja kvaliteten för mjukvara som styr mekatroniska komponenter i bilen. Arbetet fokuserade särskilt på att, genom forskning och nära samarbete mellan industri och akademi, utveckla avancerade testmetoder i simulerade miljöer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten inkluderar: 1. Automatisk generering av testfall som ökar täckningsgraden för säkerhetskrav kopplat till eletriska drivlinor. 2. Automatisk kalibrering av styrmjukvara och diagnostik för högspänningsbatterier som sparar många mantimmar för varje mjukvarusläpp och ökar funktionstillgängligehten i bilen. 3. Nära samarbete med SyTec projektet (systematictesting.org), finansierat av Vetenskapsrådet som resulterat i olika synergieffekter. 4. En doktorsavhandling och 10 publikationer som publicerats i vetenskapliga tidsrkifter och konferenser.

Upplägg och genomförande

Projetet var uppdelat i fyra arbetspaket: 1) Benchmarking av olika testverktyg som används för att automatiskt generera testfall. Testverktyget Breach (github.com/decyphir/breach) valdes som lämpligast för våra syften. 2) Översätting av krav som används av ingenjörer till matematiska modeller som krävs av Breach. 3) Forskning på olika algoritmer och vidareutveckling av Breach för att kunna generera testfall på ett mycket mer effektivt sätt. 4) Tillämpa de implementerade metoderna på praktiska fall i simulerade miljöer, synnerligen MIL och HIL.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 juli 2023

Diarienummer 2015-04893

Statistik för sidan