Mobilitet för innovativ mikrobiologisk analysteknik och vetenskaplig meritering

Diarienummer 2016-03430
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Jordbruk och livsmedel, Lund
Bidrag från Vinnova 161 734 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2017
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Projektet syftar till att genom individrörlighet stärka samverkan mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Lunds universitet. Genom fördjupat samarbete ska parterna undersöka potentialen för användande av den mikrobiologiska analysmetoden flödescytometri för applikationer inom hygienområdet. Projektet syftar också till att ge projektledaren möjlighet till vetenskaplig meritering.

Förväntade effekter och resultat

Projektet leder till överföring av kunskap om flödescytometritekniken från Lunds universitet till SP, vilket ger framtida affärsmöjligheter för SP vid implementering i det egna laboratoriet. LU ges möjlighet att utvidga applikationsområdet för sin existerande analysplattform. Projektledaren får vetenskaplig meritering och större nätverk, vilket ger kompetensutveckling och utökade framtida karriärmöjligheter. Projektet öppnar för samverkansmöjligheter även efter projekttidens slut, t.ex. i form av gemensamma forskningsprojekt och ansökningar om anslag.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet sker genom att projektledaren anställd vid SP Food and Bioscience under en sammanlagd tid av 3 manmånader under projekttiden deltar i Docentkurs vid Lunds Tekniska Högskola, arbetar med flödescytometriprojekt vid Teknisk mikrobiologi vid Lunds universitet, samt skriver minst en ansökan om gemensamt framtida forskningsprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.