Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mobilitet för innovativ mikrobiologisk analysteknik och vetenskaplig meritering

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Jordbruk och livsmedel, Lund
Bidrag från Vinnova 161 734 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Projektet syftade till att genom individrörlighet för projektledaren anställd hos RISE Research Institutes of Sweden stärka samverkan mellan RISE och Lunds universitet (LU), samt bidra till vetenskaplig meritering för projektledaren. Parterna har undersökt potentialen för användande av den mikrobiologiska analysmetoden flödescytometri för applikationer inom hygienområdet. Kunskap om tekniken har överförts till RISE från LU, vilket har skapat framtida affärsmöjligheter för RISE vid implementering i det egna laboratoriet.

Resultat och förväntade effekter

Projektledaren har genom medverkan i projektet fått ökad vetenskaplig meritering och större nätverk, vilket har gett kompetensutveckling och utökade framtida karriärmöjligheter. Genomförande av docentkurs har gett meritering att söka docentur. Projektet har öppnat för samverkansmöjligheter även efter projekttidens slut, t.ex. i form av gemensamma forskningsprojekt. Under projekttiden har en ansökan om forskningsmedel skickats in till Formas och arbete har pågått med en ansökan till Vinnovas UDI steg 1.

Upplägg och genomförande

Arbetet har skett genom att projektledaren anställd vid RISE har arbetat vid Teknisk mikrobiologi vid Lunds universitet under tre månader.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2016-03430

Statistik för sidan