Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mjukvaruutveckling av automatiserad antibiotikaresistensidentifiering

Diarienummer
Koordinator SYMCEL SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att vidareutveckla calScreenerTM analysmjukvaran calViewTM, för automatisk identifiering av resistensnivåer och synergieffekter för olika antibiotikakombinationer vid behandling av bakterieinfektioner. Genom automatisering undgår man subjektiv resultatanalys och uppnår därmed en högre klinisk reproducerbarhet. Projektet har möjliggjort att calViewTM tagits till nästa nivå, där den nu har integrerade algoritmer och således funktionerna för beräkning av resistens och identifiering av synergi.

Långsiktiga effekter som förväntas

För att bestämma kombinationsbehandlingar med antibiotika tvingas man idag lägga ett mycket svårt och tidskrävande empiriskt pussel. Med calScreener och en automatiserad calView resultatanalys, möjliggörs en snabb och precis identifiering av antibiotikakombinationer lämpad för kliniskt bruk. Tack vare de integrerade algoritmerna för resistens och synergi erhålls nu de precisa svar som krävs för klinisk tillämpbarhet och mjukvaran utvärderas nu inom en klinisk verifikationsstudie.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen planerades i två delar i) ta fram rätt analysalgoritmer för resistens och synergi ID samt ii) att produktifiera mjukvaran, lämpad för kliniska laboratorier. Stabila analysalgoritmer utvecklades och integrerades framgångsrikt. Vi har idag en fullt fungerande mjukvara där resistens samt synergi enkelt och precist kan bestämmas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03282

Statistik för sidan