MIxade MAterial för lättre Produkter - MIMAP

Diarienummer 2015-05085
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång Lättvikt - hösten 2015

Syfte och mål

För att inte svensk industri ska halka efter och arbetstillfällen försvinna utomlands är utvecklingen av lättare produkter mycket viktig. Projektets mål är att de demonstratorer som utvecklas ska vara 20 % lättare än konventionella produkter tack vare utnyttjandet av mixade material. Vidare så ska även utvecklingstiden för dessa produkter kortas med 20 % genom det arbetssätt som utvecklas och den erfarenhetsdatabas som byggts upp.

Förväntade effekter och resultat

Utvecklingen av strukturer i mixade material kommer att underlättas i framtida produktutveckling om projektet lyckas med sina föresatser. Det handlar om att utveckla ett effektivt arbetssätt, utformat runt en unik erfarenhetsdatabas med lättillgänglig och nödvändig information (bland annat materialmodeller). På detta sätt bidrar projektet till det strategiska innovationsprogrammets effektmål att svenska lättviktslösningar skapar tillväxt inom näringslivet samt att svensk lättviktsexport ökar.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet är organiserat kring fyra tekniska arbetspaket , Informationsinsamling, Metodutveckling, Demonstratorutveckling samt Prototyptillverkning och provning. Parallellt med det tekniska arbetet pågår arbetsspaketen Projektledning och Informationsspridning. Projektet avslutas med ett arbetspaket för att utforma planer för industriell implementering. Flera leverantörsnivåer involveras i projektet, både slutanvändare och tillverkare. Dessutom involveras en komponent- och en materialleverantör, två forskningsinstitut inom Swerea och en Högskola.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.