Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MIxade MAterial för lättre Produkter - MIMAP

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 4 964 645 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa demonstratorer där mixade material utnyttjas så att vikten minskas med minst 20%. Viktminskningen visade sig bli mer än 30 procent. Hur mycket utvecklingstiden har minskat är lite mer svårbedömt gällande målet på 20%. De fysiska testerna av demonstratorerna visar dock att arbetet med att få fram materialkort för både lim och kompositer till beräkningsmodellerna gjort att simuleringarna kan minimera de fysiska testerna och på så sätt snabba på utvecklingsprocessen.

Resultat och förväntade effekter

TRL-nivåerna var i början av projektet olika för demonstratorerna, men har alla höjts ett par nivåer. Ett par av demonstratorerna har visat på möjligheterna att ta fram nya produkter i multimaterial med avsevärt minskad vikt samtidigt som en demonstrator i princip är redo att fälttestas. I planerna framåt finns därför starka önskemål om att hitta passande utlysningar för att ta demonstratorerna till än högre TRL-nivåer närmare kommersiell produktifiering.

Upplägg och genomförande

Projektet följde det tänkta upplägget med att kontinuerligt under de olika utvecklingsfaserna av demonstratorerna arbeta fram en metodik för att snabbare ta fram detaljer i multimaterial. Samtidigt så har progressen i projektet redovisas såväl internt i organisationerna som mellan projektdeltagarna vid web-möten samt interna och externa workshops. Projektet har dessutom fått förlängas till följd av förseningar vid tillverkning av demonstratorer samt möjligheten att komma in i befintliga produktionsprocesser för att montera och prova demonstratorerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05085

Statistik för sidan