Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Minskning av korttidsprocessvariationer -- rotorsaks identifikation baserad på termografidata

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid februari 2022 - november 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor, hösten 2021

Syfte och mål

Syftet var att minska korttidsprocessvariationer inom pappers- och massaindustrin. Nuvarande utrustning kan inte fånga variationer med perioder mindre än 5 min. Målet var att undersöka möjligheten att använda termografi för att fånga betydlig snabbare variation och att identifiera deras grundorsak. Resultaten pekar tydligt mot det avsedda systemets genomförbarhet. Resultaten väckte kommersiellt intresse. Systemets potential går långt utöver och det finns många relevanta frågor som behöver undersökas.

Resultat och förväntade effekter

En demonstrator för att identifiera grundorsaker till produkt- och processvariationer utvecklades, byggdes och testades framgångsrikt vid bruket. Den används för att förbättra brukens hållbarhet. En metod för att upptäcka avvikelser utvecklades och testades framgångsrikt på inspelade data. Den befintliga demonstratorn för inspelning av termisk data utvecklades vidare för att passa behoven av rotorsaksidentifiering och avvikelsedetektering. Samarbetet ledde till ökad digitalisering, speciellt för avancerad dataanalys vid bruket.

Upplägg och genomförande

Inspelade data användes för att utveckla metoderna för identifiering av rotorsaker och upptäckt av avvikelser. När det var nödvändigt har inspelningssystemet vidareutvecklats och demonstratorer utvecklats. Studenter utvecklade ett grafiskt användarsnitt för att göra det möjligt för fler att delta i utvärderingen av rotorsaksidentifieringen. Metoderna utvärderades med framgång med hjälp av inspelad data samt de utvecklade demonstratorerna vid försök på bruken.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 december 2022

Diarienummer 2021-04924

Statistik för sidan