Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Minskad variation i tillverkningsprocesser som möjliggörare för svetsade lättviktskonstruktioner (VariLight)

Diarienummer
Koordinator Volvo Construction Equipment AB - VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 4 745 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2016-03363eng.pdf(pdf, 1436 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

VariLights syfte är att möjliggöra viktreducering av svetsade strukturer för att på så sätt minska miljöpåverkan, reducera ledtid och förbättra produktiviteten. Målen som uppfyllts har varit att: - Studera och kartlägga variationskällor i hela processen - Öka kunskapen om lokal svetsgeometri och restspänningar för mer exakta livlängdskalkyler - Utveckla rekommendationer för tillverkningsprocesser och designförfaranden med större noggrannhet och minskad variation - Möjliggöra ökat användande av vikt-till-styrka-effektivt material utan att öka risken för haverier

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet levererade önskat resultat enligt impact-kategorierna: Instrumentellt: Utifrån demonstratorer framtagna rekommendationer för livslängdsberäkning, LCA, restspänningar, förbättringsmetoder, mätetal, skärprocesser och sprickinitiering. Modell för variationshierarki, informationshantering och visualisering. Konceptuellt: 13 akademiska publikationer och examensarbeten Kapacitetsbyggande: Utbildningar, filmer, handbok och presentationer Kulturellt: Förändrat synsätt inom organisationerna Varaktigt deltagande: Stärkt nätverk

Upplägg och genomförande

Projektet hade tre forskningsfrågor som besvarades: 1: Vad är den aktuella situationen när det gäller variation i beräkning, analys av restspänningar, skärkanter och tillverkning? 2: Hur kan den negativa effekten av den identifierade variationen mildras? 3: Hur bör initiativ för att minska variationen prioriteras ur ett helhetsperspektiv för att få den bästa totaleffekten? Forskningen genomfördes i samarbete mellan akademi och industri i sju arbetspaket, där det 7:e hade en helhetssyn. Projektet hade 30 projektmöten via Skype och 10 fysiska möten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 december 2019

Diarienummer 2016-03363

Statistik för sidan