Minskad variation i tillverkningsprocesser som möjliggörare för svetsade lättviktskonstruktioner (VariLight)

Diarienummer
Koordinator Volvo Construction Equipment AB - VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 4 745 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion inom transportindustrin vår 2016

Syfte och mål

Det primära målet är att möjliggöra viktminskning på utmattningsbelastade svetsade strukturer för att därigenom minska miljöpåverkan och förbättra produktiviteten. Detta kommer att uppnås genom att studera och kartlägga källor till variation och om möjligt att minska dem i tillverkningsprocesserna (svetsning och skärning) samt i analys och beräkning. En andra målsättning är att utveckla verksamhetskompetens för svensk svetsindustrin och påverka utbildningen.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten är: - Kartläggning av källor till variation - Möjliggöra införandet av mer vikt-styrka effektivare material utan att öka risken för haverier (20% viktreduktion ) - Intelligent verktyg för hantering av svetsrestspänningar och deras relaxationer i olika lastspektrum - Rekommendationer och riktlinjer för tillverkningsprocesser och designförfaranden med större noggrannhet och minskad spridning

Planerat upplägg och genomförande

Projektarbetet genomförs i sju arbetspaket. WP1 hanterar projektledning. WP2-WP6 studerar variationen i produktion, skärning, restspänningsanalys och beräkning. WP7 syftar till att koppla samman arbetet i WP2-6 för att få ett helhetsgrepp. Huvuddelen av arbetet kommer att utföras av post-docs vid Volvo CE, doktorand vid KTH och forskare vid KTH och Chalmers, med stöd av specialister inom industrin. Resultaten kommer att spridas genom konferenser, vetenskapliga artiklar, akademiska avhandlingar samt utbildning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.