Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Minimalt invasiv biomarkörbaserad cancerdiagnostik och behandlingsprediktion

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Cancer Center Karolinska
Bidrag från Vinnova 498 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet med projektet är att förbättra diagnostik och behandlingprognos för patienter med bröstcancer med hjälp av metoder som innebär minimalt obehag för patienten. Det specifika målet var att undersöka en kombination av en väletablerad metod för att utvinna celler från tumörer (finnålsaspiration, FNA) och nya ultrakänsliga metoder för multiplex molekylär profilering. Vi har nu uppnått ´proof of concept´ för applikationen av minimala FNA prover för proteinanalys med ´proximity extension assay´ (PEA) och även medNanoString (NS) teknik (mRNA).

Långsiktiga effekter som förväntas

Kliniskt material från >60 patienter har samlats in och resultaten är mycket lovande. Prover analyserades med PEA och NS teknologi och vi kan visa att: (1) FNA-baserade HER2-, ER- och Ki67-data korrelerar med klinisk rutinbaserad metodik (benchmarking), (2) att det kan vara möjligt att skilja mellan cancer och godartade förändringar hos patienter som initialt hade oklar diagnos, och (3) att det är möjligt att mäta potentiellt terapirelaterade immunologiska och inflammatoriska proteiner i FNA prover (publicerbara data), vilket kan bana väg för samarbeten med ´Big Pharma´.

Upplägg och genomförande

Vi har identifierat och arbetat med viktiga samarbetspartners, kliniska behov, kunder, logistik och etiska krav. Trots strukturella och organisatoriska hinder, har vi genomfört klinisk provtagning och analys, samt slutligen uppnått teknisk ´proof of concept´ för en ny diagnostisk och potentiellt terapiprediktiv process. Därigenom har vi identifierat betydande möjligheter för genomförandet av ny diagnostik, nya tjänster och en process för individualiserad diagnostik och behandlingprediktion som är minimalt traumatisk och kan bli hälsoekonomiskt effektiv.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00595

Statistik för sidan