Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Miniatyriserad aktiv luftkylning för elektronik

Diarienummer
Koordinator RAPKAP AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet med projektet som helhet är att förbereda företaget och innovationen för internationell marknadslansering efter fas 2. Projektet hade tre huvudmål: Utveckla en prototyp inför demonstration med kund i fas 2 Uppdatera affärsplanen Utveckla en finansiell strategi och plan Samtliga tre mål är uppfyllda dvs en utvecklad uppdaterad prototyp redo för demonstration ihop med kund, uppdaterad affärsplan och framtagen finansiell strategi där vårt finansieringsbehov är tydliggjort.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att vi har funnit teknisk och ekonomisk genomförbarhet för att fortsätta innovationsprocessen mot internationell marknadslansering, som kan ske tidigast i slutet av 2018, förutsatt ett lyckat fas 2 projekt. Förväntade effekter av fas 2 är en säkrad produktionsprocess vad gäller kvalité, kapacitet och kostnad, en utvecklad produkt som motsvarar kunders behov och en säkrad finansiering för exploiteringsfasen. Förväntade tillväxteffekter är 40 nya arbetstillfällen inom 4 år efter lansering, en vinst på 20% av omsättningen och global marknadsnärvaro.

Upplägg och genomförande

Fas 1 hade 4 arbetspaket. 1 Produktdesign: Här har designen vidareutvecklas. En dialog har förts med potentiella kunder kring design. 2 Studie på metoder för kostnadseffektiv produktion: Här har vi undersökt tillverkningsmetodiken för att säkra kapacitet, kvalitet och rätt kostnadsläge. 3 Prototypframtagning: Här tillverkades en prototyp att använda i demo med kund. Produktens prestanda karaktäriserades och livstidstester genomfördes. 4 Utredning av marknadsmässiga förutsättningar genomfördes och en finansiell strategi togs fram. Alla aktiviteter följde planen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00892

Statistik för sidan