MinFroth - Karaktärisering av skum i mineralflotation av sulfidmalmer

Diarienummer 2017-02235
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Kemi, Material och Ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång SIP STRIM-spring 2017

Syfte och mål

Det finns flera industriella fördelar med ett mer effektivt sätt att optimera skumbildningen i olika steg i mineralflotationsprocesser. Huvudsyftet med denna förstudie var därför att tillhandahålla och visa en effektiv strategi för att karakterisera mineralflotationsskum. Strategin har fokuserat på och resultaten har visat att en bärbar dynamisk skumanalysator kan användas för karakterisering av skum som tagits från olika steg i mineral flotationsprocesser, i några fall kombinerat med ytkemisk karakterisering för en ökad förståelse.

Resultat och förväntade effekter

I detta projekt har en dynamisk skumanalysator utvärderats för att karakterisera skum från olika steg i mineralflotationsprocesser. Resultaten visar att skumanalysatorn kan användas för att karakterisera skum vid flotation av sulfidmineral. Eftersom dessa skum är mörka och analysatorn är baserad på transmission av ljus, så var inte alla mätdata från försök med analysatorn användbara. Därför, för att studera skumbildningen i mer detalj, så videofilmades skumförsöken. Med hjälp av videofilmerna erhölls mer detaljerad information om skumbildningen och skumstabiliteten.

Upplägg och genomförande

Projektet omfattade fem arbetspaket. I WP1 utfördes en mindre skumkarakteriseringsstudie vid RISE på några olika skumprov, inklusive test av olika sätt att köra försöken på. WP2 inkluderade en större skumkarakteriseringsstudie under en vecka i Aitik. I WP3 utfördes ytterligare analyser av några prov från WP2, t ex analyser av både bulk- och ytkemin för några olika materialfraktioner. Det preliminärt planerade arbetet i WP4 kunde inte genomföras på grund av budgetbegränsningar. Projektresultaten sammanfattades sedan vid slutmötet (WP5).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.