MinFroth - Karaktärisering av skum i mineralflotation av sulfidmalmer

Diarienummer 2017-02235
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Kemi, Material och Ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång Gruv- och metallutvinning - vår 2017

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie är att tillhandahålla och visa en effektiv strategi för karakterisering av mineral flotationsskum. Strategin fokuserar på att använda en bärbar dynamisk skum analysator, för karakterisering av skumprover tagna från olika steg i mineral flotationsprocesser. För en ökad förståelse kommer karakterisering av skum att kombineras med analys av olika materialfraktioner, t.ex. analys av partikelstorlek och kemi, för att på så sätt öka kunskapen om skumbildning i mineral flotation.

Förväntade effekter och resultat

I mineral flotationsprocesser finns det ett behov av att bättre förstå mekanismerna bakom skumbildning och skumstabilitet. En strategi för karakterisering av mineral flotationsskum kan visa möjligheter till en mer effektiv optimering av skumbildningen i olika processteg, vilket kan ge flera industriella fördelar, både miljömässiga och ekonomiska. Fokuset här är på mineralflotation av sulfidmalmer, men notera att möjligheten att optimera skumbildning på ett mer effektivt sätt är av allmänt intresse för mineralflotation av olika typer av malmer.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet i projektet kommer att läggas upp enligt följande arbetspaket (WP): WP1: Karakterisering av skum vid RISE, en mindre studie på några prover av skum från Aitiks anrikningsverk. WP2: Karakterisering av skum vid Aitiks anrikningsverk, en större studie under en vecka. WP3: Ytterligare analyser av prov från Aitikveckan. WP4: Preliminärt en liten skumkarakteriseringsstudie vid RISE WP5: Sammanfatta projekt resultaten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.