Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mikael Dahlin AB

Diarienummer
Koordinator Kalmar Science Park AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att bekräfta marknad och behov av produkten, utveckla kunskaper, kontakter, organisation och team samt skapa intresse. Målen var att verifiera marknad och behov, öka kunskapen om marknads- och inköpslogik samt utveckla affärsmodellen och utvidga kontaktnätet. Syfte och mål har uppnåtts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har lett till att nästa steg nu kan tas med en förfinad produkt, djupare förståelse för marknaden, utvecklad affärsmodell, förstärkt organisation och team, uttalade kundintressen och nya investerarkontakter.

Upplägg och genomförande

Upplägget har varit att träffa personer som representerar kundsegmenten, ta kontakter med potentiella leverantörer och investerare samt knyta kompetens till projektet. Upplägg och genomförande har fallit väl ut.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04891

Statistik för sidan