Metoder för utveckling av E/E systemarkitekturer i tidiga faser

Diarienummer 2008-04079
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd RTSC
Bidrag från Vinnova 1 207 500 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2010
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI