Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Metallisering av AM-tillverkade keramiska elektronikkomponenter

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 356 201 kronor
Projektets löptid november 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudiens mål att identifiera möjliga metoder för komplett respektive selektiv metallisering av keramiska 3D-ytor för elektroniktillämpningar kunde uppfyllas via litteraturstudier, projektdeltagarnas erfarenheter och marknadskännedom inkl företagskontakter och inledande experimentella försök. Goda förutsättningar finns för vidareutveckling av komplett metallisering av additivt tillverkade mikrovågsantenner med komplex geometri via strömlös plätering medan mönstring av 3D-ytor kräver mer omfattande utredning och behov av internationellt samarbete.

Långsiktiga effekter som förväntas

AM (stereolitografi) av komplexa keramiska antenner är möjlig men problem med sprickbildning vid avdrivning kräver mer utveckling. Utredning och genomförda försök avseende komplett metallisering av keramiska antenner för mikrovågstillämpningar förordar PVD eller strömlös (electroless) plätering varav den senare är särskilt lämplig för invändigt komplicerade geometrier. För selektiv metallisering (mönstring) av 3D-ytor finns ett flertal metoder varav bearbetning (mekanisk el laser) av hel beläggning eller fotolitografi bedöms mest intressant för vidare utredning.

Upplägg och genomförande

Denna förstudie inleddes med en workshop kring additiv tillverkning och metallisering av keramer riktat mot elektroniska tillämpningar där bl a projektdeltagarna deltog. Litteraturstudier, deltagarnas erfarenheter/kunskaper och marknadskännedom, egna utredningar inkl företagskontakter på metalliseringssidan rörande komplett resp selektiv metallisering av keramiska 3D-ytor samt inledande experimentella metalliseringsförsök ledde projektet fram till adekvata slutsatser för framtida utvecklingsinriktning inom området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 juni 2020

Diarienummer 2016-03956

Statistik för sidan