Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Mentorskap i Mätnätverk - MIM

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Safety, Borås
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Idéprojekt om nya tjänster för tillverkande industri

Viktiga resultat som projektet gav

Detta projekt syftar till att med ett nytt grepp agera på den kritiska kompetensbristen inom geometrimätning och för dess digitalisering inom industrin. Projektet föreslår ett mentorskapsprogram som tjänst, Erfarna mätspecialisterna coachar de yngre, ofta kvinnor, samtidigt som båda får lära sig de digitala teknikerna inom mätteknik för att underlätta generationsskiften. Målen har uppnåtts. 3 varianter av mentorskap har utvecklats tillsammans med projektets industriparter. Två förslag till affärsmodell har utvecklats samt behovet och kraven på juridiska avtal.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har visat att intresset för mentorskap för kompetensutveckling är stort. Ingen har tidigare nyttjat mentorskap i teknisk kompetensutveckling. Flera industrier vill delta i en pilotomgång. Nu är det finansieringen av RISE uppstartsarbete som behöver säkras. RISE tjänster behövs för att stötta svensk industri under upphandling av mätsystem. Även om uppdragen är få så är kompetensen kritisk. Den långsiktiga effekten av projektet är mer aktivt nätverkande och långsiktig kompetensutveckling för att säkerställa kvalitet och konkurrenskraft i tillverkningsindustrin.

Upplägg och genomförande

Projektet har i intervjuformat involverat och samarbetat med industriparterna som representerat såväl SMF som stora industriföretag. Dialog har förts med flera roller inom företagen, utöver mätingenjörer och metodansvariga har även kvalitetschefer, produktionsledare och HR ansvariga för teknisk personal involverats. Expertis kring affärsmodellering och juridik har inhämtats inom RISE organisation. Arbetssättet har fungerat mycket bra och klimatet har varit kreativt samtidigt som många olika perspektiv på tjänster och kompetensutveckling belysts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 oktober 2018

Diarienummer 2018-03975

Statistik för sidan