Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MEMS-baserad energiförsörjning av sensornätverk för Industry 4.0 - Energy Supply Toolkit

Diarienummer
Koordinator RISE Acreo AB - RISE Acreo, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Visionen för Energy Supply Toolkit-projektet är att utveckla en plattform baserad på ett antal teknologier för tillförlitliga självförsörjande sensorsystem baserade på energiskördare för nya lösningar t.ex. inom Industry 4.0. De specifika behoven för ett antal industriella applikationer och de kritiska aspekterna för energiskördare för dessa fall har blivit framgångsrikt identifierade och beskrivna. Vidare har arbetet påbörjats med att definiera ett Energy Supply Toolkit som en designmetodologi.

Långsiktiga effekter som förväntas

För att demonstrera designprocessens teknologier och metodologi har tre applikationer identifierats och valts under UDI Steg 1 (fordonsteknik, aeronautik och en industriell applikation) med vibrationer och temperaturgradienter som energikällor. För dessa applikationer har demonstratorer för modulära sensorsystem planerats att byggas i nästa projektfas för att visa hur självförsörjande sensorer kan användas i fält.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i korta snabba iterationer i nära samarbete med alla projektdeltagare för att uppnå målen. Projektet har utvärderat idén att använda energiskördare för miniatyriserade sensorsystem i industriella tillämpningar och visat att denna nya teknologi har enorm potential.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03809

Statistik för sidan