MCB teknologi Nackskade forskning för frontala kollisioner

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 5 723 660 kronor
Projektets löptid mars 2009 - juni 2011
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI