Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MC - Mätt & Cirkulerat

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 891 752 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi

Syfte och mål

För att skapa mer cirkulära flöden av produkter/komponenter och material krävs en affärsmodell, som kan skapa konkurrenskraft för företagen. Därtill behövs nya mätmetoder för att säkerställa kvalitet innan återanvändning. De mätmetoder som finns idag innebär ofta mycket manuellt arbete. För mer cirkulära flöden behövs ökad tillgång på material, effektiva sorteringsmetoder samt automatisering av demontering/renovering/kontroll. Detta för att företagen ska veta att de återtillverkade produkterna/komponenterna och materialet håller den kvalitet som efterfrågas.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en rapport med en sammanställning av olika frågeställningar kring cirkulär ekonomi och mätmetoder som är viktiga för företagen. Viktiga slutsatser för att mätmetoder ska vara användbara, är att de fungerar i industriellt bruk, att affärsmodellen fungerar för återanvändning och återtillverkning, att lagstiftning gör det möjligt att återanvända och återtillverka. Inom projekt gjordes också en sammanställning av olika mätmetoder, dess för- och nackdelar och hur de kan användas idag och vidareutvecklas. Projektet har även resulterat i en ny ansökan.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp i ett antal delar för att undersöka hur man ska kunna öka återanvändning och återtillverkning inom tillverkningsindustrin mha mätmetoder. De olika delarna var intervjuer med de i projektet deltagande företagen, en webenkät till ett större antal företag, en workshop med forskare och deltagare från industrin samt en litteraturstudie kring befintliga mätmetoder. Alla delarna har bidragit till projektresultatet på olika nivå, men den viktigaste slutsatsen är att affärsmodeller är en viktig komponent för en mer cirkulär ekonomi i kombination med mätmetoder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03194

Statistik för sidan