Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MAXAT - More Accessible Xr Assets for the indusTry

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Västerås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att identifiera utmaningarna med att implementera XR inom industrin och svara på frågan ”varför har inte fler industrier implementerat XR?”. Målet var att samla dessa utmaningar i en rapport och tillgängliggöra denna rapport för industrin. Vi utgick ifrån tre utmaningar vi identifierat innan projektet och identifierade fler utmaningar under projektets gång. Projektet hade även som mål att leda till en ny ansökan i ett fortsättningsprojekt. Planen är att lämna in en ansökan för ett FUI-projekt inom PiiAs utlysning som stänger 2019-04-24.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat blev dels en rapport med alla de utmaningar vi identifierat och dels underlaget inför en ny ansökan. Vår förhoppning är att denna rapport blir till nytta för svenska industrier som funderar på att implementera XR i sin verksamhet framöver. Målet med nästa projekt blir att ta itu med de utmaningar vi identifierat i denna förstudie och lösa en del av de problem som finns.

Upplägg och genomförande

Genom intervjuer och diskussioner med industripartnerna har ett antal utmaningar med att implementera XR identifierats. Projektet har även deltagit på XR-mässan AWE i München och där pratat med ett stort antal branschexperter kring olika utmaningar. Projektet har även tagit fram en fördjupad teknikstudie som belyser några av utmaningarna från en teknikutvecklares perspektiv. Inom projektet har de olika utmaningarna diskuterats och tillsammans har vi identifierat de viktigaste utmaningarna och gemensamt kommit fram till olika sätt som dessa utmaningar kan tacklas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 september 2018

Diarienummer 2018-02779

Statistik för sidan