Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mätning av tjocklek på kvarninfodring med ultraljud under drift

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avd Drift, underhåll och akustik
Bidrag från Vinnova 489 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Kvarninfodringar slits kontinuerligt och medför periodiska stopp för inspektion och höga kostnader vid oplanerade stopp. I denna pilotstudie har möjligheten att använda ultraljud genom vattenstråle för att mäta tjocklek på gummiinfodringar undersökts. Ultraljudsmätningar i labb av gummitjocklek genom aluminiumplatta utfördes med hög precision, vilket är ett viktigt steg mot mätning genom stål. För tillförlitliga mätningar av gummitjocklek krävs en mer realistisk försöksuppställning som ger kortare efterklang som döljer gummi-ekona.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ultraljudsmätningar i labb av gummitjocklek genom aluminiumplatta utfördes med hög precision. Detta medför möjlighet att mäta gummiplattor och -lyftare genom aluminiumnit/-plugg med ultraljud genom vattenstråle. En större försöksuppställning är planerad för mätning genom stål. även nya projekt har initierats som en effekt, avseende periodisk ultraljudsprovning av tegel i pelletsverk, tillståndsövervakning av transportband med ultraljud inom gruvindustrin och ultraljud på ReRail järnvägsräls. Pilotprojektet är även intressant inom gummiinfodrade rör/pipelines.

Upplägg och genomförande

Projektet utgick från kravspecifikation på ultraljudsutrustning, följt av orderläggning, insamling av material och konstruktion av försöksuppställning. Gummiinfodring levereades av Metso Minerals. Genomförandet var mestadels ultraljudsmätningar i labb, men även viss datorsimulering utfördes för att avgöra val av ultraljudssökare. Försökuppställningen fungerade bra för mätning genom aluminium men för stål visade den sig vara för liten och därmed ge för lång efterklangstid för mätning av gummi genom stål. Projektet redovisades sedan i en teknisk rapport.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01375

Statistik för sidan