Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mätmetoder för ökad produktivitet

Diarienummer
Koordinator Trafikverket - Trafikverket Region Öst
Bidrag från Vinnova 827 124 kronor
Projektets löptid september 2021 - mars 2023
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att med enkla medel hitta konkreta möjligheter till förbättring och att identifiera ”lågt hängande frukt” och underlätta arbete som berör geodetisk mätning. Arbetet har resulterat i två guider som ska underlätta upprättande av beskrivningar: Guide för upprättande av genomförandebeskrivning UAS, med syfte att skapa best practice för UAS. Guide för upprättande av metodbeskrivning Geodetisk mätningsteknik, med syfte att skapa en standardiserad struktur för upprättande av metodbeskrivningar.

Resultat och förväntade effekter

Att få på plats denna typ av beskrivningar/guider som kan underlätta hantering av mätningstekniska arbeten i utförandeprojekt är viktigt för att skapa en utgångspunkt för att driva utveckling och innovation inom området. Med tydliga beskrivningar kan metodförslag kommuniceras på ett strukturerat och mer standardiserat sätt. Det öppnar för att kunna motivera olika mätmetoder och att väga ihop flera faktorer för att bättre matcha syftet med mätningen och sätta rimliga toleranser för olika mätningar.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i två arbetsgrupper, en grupp per respektive arbetspaket, där representanter från Trafikverket, konsultföretag och entreprenörer har deltagit. Flera projektparter var delaktiga i båda grupperna. Arbetsmetoden har varit workshops och diskussioner i både stora och små grupper, och som i sin tur gett underlag till skrivandet av guiderna, vilket har fortlöpt parallellt med diskussionerna. Dokumentationen har tagits fram i samverkan och med representation från flera parter verksamma inom samhällsbyggnadsbranschen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 juni 2023

Diarienummer 2021-03657

Statistik för sidan